Centralvalnämnden

Stadens centralvalnämnd ska sköta de uppgifter som den tillskrivs i vallagen.

Vid statliga val sköter centralvalnämnden alla praktiska förberedelser inför valet och hela förhandsröstningen.

Vid kommunalval har centralvalnämnden också i uppgift att bland annat:

  • ta emot och granska kandidatansökningar och sammanställa kandidatlistor
  • kontrollräkna alla röster och informera
  • bekräfta och publicera valresultatet

Centralvalnämnden tillsätts av stadsfullmäktige. Medlemmarna väljs för fyra år i taget, i mån av möjlighet så att de representerar de väljargrupper som ställde upp kandidater i föregående kommunalval.

Ordförande 

Nurmilaakso Leila (GRÖNA)

Vice ordförende 

Palmqvist Pontus (SAML)
pontus.palmqvist@kiinteistovelho.fi

Ledamöter

Metso Kim (SFP)
kim.metso@it-metso.fi 

Spring Anita (SDP)
anita.spring@pp.inet.fi

Jamil Jamal (CENTER)
abujamil65@hotmail.com

Ersättare

Taulo Jussi (SAF)

Backända Hanna (VÄNSTER)

Sonck Mikael (KD)

Järvelä Raimo (KTP)

Saari Jussi (SKP)