Centralvalnämnden

Stadens centralvalnämnd ska sköta de uppgifter som den tillskrivs i vallagen.

Vid statliga val sköter centralvalnämnden alla praktiska förberedelser inför valet och hela förhandsröstningen.

Vid kommunalval har centralvalnämnden också i uppgift att bland annat:

  • ta emot och granska kandidatansökningar och sammanställa kandidatlistor
  • kontrollräkna alla röster och informera
  • bekräfta och publicera valresultatet

Centralvalnämnden tillsätts av stadsfullmäktige. Medlemmarna väljs för fyra år i taget, i mån av möjlighet så att de representerar de väljargrupper som ställde upp kandidater i föregående kommunalval.

Ordförande 

Nurmilaakso Leila (GRÖNA)

Vice ordförende 

Henttala Eero (SAML)
Henttalantie 184, 06530 Kerkkoo
050 363 3174
ehenttala@gmail.com

Ledamöter

Metso Kim (SFP)
kim.metso@it-metso.fi 

Martin Tuula (SDP)

Jamil Jamal (CENTER)
abujamil65@hotmail.com

Ersättare

Taulo Jussi (SAF)

Backända Hanna (VÄNSTER)

Sonck Mikael (KD)

Järvelä Raimo (KTP)

Saari Jussi (SKP)