Centralvalnämnden

Stadens centralvalnämnd ska sköta de uppgifter som den tillskrivs i vallagen.

Vid statliga val sköter centralvalnämnden alla praktiska förberedelser inför valet och hela förhandsröstningen.

Vid kommunalval har centralvalnämnden också i uppgift att bland annat:

  • ta emot och granska kandidatansökningar och sammanställa kandidatlistor
  • kontrollräkna alla röster och informera
  • bekräfta och publicera valresultatet

Centralvalnämnden tillsätts av stadsfullmäktige. Medlemmarna väljs för fyra år i taget, i mån av möjlighet så att de representerar de väljargrupper som ställde upp kandidater i föregående kommunalval.

Ordförande

Petri Peltonen (SAML)

ersättare Jerker Malmsten (SANNF)

Vice ordförande

Metso Kim (SFP)
kim.metso@it-metso.fi

ersättare Hanna Backända (VF)

Medlemmar

Anita Spring (SDP)
anita.spring@pp.inet.fi, ersättare Maria Paavola (SFP)

Hanna Songraguy (GRÖNA), ersättare Raakel Inkeri (SAML)

Eija Saarela (CENT), ersättare Petri Hosiaisluoma (SDP)