Dessa kan även intressera dig

Centralen för förvaltningstjänster

Centralen för förvaltningstjänster producerar interna stödtjänster för stadskoncernen

  • löneräkning, anställningsrådgivning, resehantering, centraliserad rekrytering och vikarieförmedling
  • bokföring och bokslut, betalningsrörelse- och kassatjänster, fakturering och hantering av fakturor
  • IT-användartjänster, ICT-maskintjänster, datakommunikations- och taltjänster
  • dataadministration
  • översättningstjänster: översättningar finska-svenska, svenska-finska 

Entreprenörsvägen 12 A, 06450 Borgå

Innehållet syns inte eftersom bruket av kakor inte har godkänts.