Cancerscreening

Användningen av munskydd rekommenderas starkt

En stark rekommendation om munskydd gäller tills vidare på alla verksamhetsställen i stadens social- och hälsovårdstjänster. Munskydd behöver inte användas om man har ett medicinskt hinder eller är under 12 år. 


Mammografiundersökningar, livmoderhalsscreening (Papa-prov) och HPV-prov ordnas varje år för vissa åldersgrupper.

Mammografi-screening 2021

Suomen Radiologikeskus Oy arrangerar lagstadgad mammografiscreening i Borgå 2021 i tid 25.1.–april 2021. Till screeningen kallas 50–69-åriga kvinnor med två års mellanrum. År 2021 kallar kvinnor födda 1953, -55, -57, -59, -61, -63, -65, -67, -69 och 1971.

Undersökningarna ordnas i mammografivagnen: Näse hälsovårdscentral, C-trappan, Askolins väg 1. Ni kan också beställa tid till Lovisa eller Helsingfors verksamhetsställe.

Kallelse skickas till hemadressen med information gällande tidsförändringar eller avbokningar.

Med privat remiss kan man också beställa tid. Priset för undersökningen är då 144 € + byroavgift 12 €.

Med remiss från Borgå hälsovårdscentral är priset för undersökningen 80 € + byroavgift 12 €.

Telefontid i Radiologikeskus vardagar kl. 8–18, tfn 044 414 4000
Samtalets pris beror på konsumentens abbonemang och anslutningsavtal.

PAPA-screening

Screening för cancer i livmoderhalsen eller HPV-prov utförs vid HUSLAB. Cancerstiftelsen skickar kallelse till screeningen hem till målgruppen. De 25–65-åriga kvinnor som bor i Borgå kallas till screeningen vart femte år. Screeningen är avgiftsfri för deltagarna.