Cancerscreening

Mammografiundersökningar, livmoderhalsscreening (Papa-prov) och HPV-prov ordnas varje år för vissa åldersgrupper.

Mammografi-screening 2019

Suomen Radiologikeskus Oy arrangerar lagstadgad 
mammografiscreening i Borgå 29.1.–april 2019.

Undersökningarna ordnas i mammografivagnen: Näse hälsovårdscentral, C-trappan, Askolins väg 1.

Undersökningen bekostas av kommunen och erbjuds kvinnor födda 1951, -53, -55, -57, -59, -61, -63, -65, -67 och -69.
Kallelse skickas till hemadressen med information gällande tidsförändringar eller avbokningar.

Med privat remiss kan man också beställa tid. Priset för undersökningen är då 133 € + 12 €. Med remiss från Borgå hälsovårdscentral är priset för undersökningen 90 €.

Närmare information från tfn 020 728 9980 (mån-fre kl. 10–14)
(från fast telefon eller från mobil kostar samtalet 8,35 cent/samtal+16,69 cent/min)

PAPA-screening

Screening för cancer i livmoderhalsen eller HPV-prov utförs vid HUSLAB. Cancerstiftelsen skickar kallelse till screeningen hem till målgruppen. De 25–65-åriga kvinnor som bor i Borgå kallas till screeningen vart femte år. Screeningen är avgiftsfri för deltagarna.