Cancerscreening

Mammografiundersökningar, livmoderhalsscreening (Papa-prov) och HPV-prov ordnas varje år för vissa åldersgrupper.

Mammografi-screening 2020

Suomen Radiologikeskus Oy arrangerar lagstadgad mammografiscreening i Borgå 2020 i tid 20.10.–11.12.2020. Till screeningen kallas 50–69-åriga kvinnor med två års mellanrum. År 2020 kallar kvinnor födda 1952, -54, -56, -58, -60, -62, -64, -66, -68 och 1970.

Undersökningarna ordnas i mammografivagnen: Näse hälsovårdscentral, C-trappan, Askolins väg 1.

Kallelse skickas till hemadressen med information gällande tidsförändringar eller avbokningar.

Med privat remiss kan man också beställa tid. Priset för undersökningen är då 136 € + 12 €.

Med remiss från Borgå hälsovårdscentral är priset för undersökningen 80 €.

Telefontid i Radiologikeskus vardagar kl. 8-15, tfn 020 728 9980
(från fast telefon eller från mobil kostar samtalet 8,35 cent/samtal+16,69 cent/min)

PAPA-screening

Screening för cancer i livmoderhalsen eller HPV-prov utförs vid HUSLAB. Cancerstiftelsen skickar kallelse till screeningen hem till målgruppen. De 25–65-åriga kvinnor som bor i Borgå kallas till screeningen vart femte år. Screeningen är avgiftsfri för deltagarna.