C21-stadsdirektörer: En kommunbaserad modell är en bra grund för utvecklingen av social- och hälsovårdstjänster