Bytesdag för kläder och idrottsutrustning i Kantelehuset på lördag 10.11.