Byte av isoleringar i Keskuskoulus övre bjälklag börjar