Dessa kan även intressera dig

Byte av hälsocentral

Bland alla hälsovårdscentraler i landet har du rätt att välja den, där du upplever att du har tillgång till alla primärvårdstjänster. Du kan också välja en så kallad tillfällig hemkommun om du regelbundet vistas på en annan ort. Det ger dig möjlighet att anlita hälsotjänster utanför din egen hemkommun enligt din egen vårdplan. I samband med att du flyttar till en ny adress, byts din vårdplats ut automatiskt.

Om du byter vårdplats, ska du göra en skriftlig anmälan till både den nuvarande och den nya vårdplatsen.