Byggprojekt 2019

På kartan syns pågående och planerade byggprojekt. Förändringar i tidtabellen och projekten är möjliga.

Byggandet av detaljplaneområdet vid Vårdalsberget

Borgå stad bygger detaljplaneområdet Vårdalsberget i Skaftkärr. 

På grund av byggnadsarbetena kommer trafikmängden att öka på Viltvägen och Vårbergavägen. Områdets invånare uppmanas följa trafikmärkena i anslutning till arbetsplatsen och det är ovillkorligen förbjudet för utomstående att vistas på arbetsplatsområdet.

Marknadsföringen av nya tomter inleds under hösten 2018.