Byggnadstillsynsmätningar

Borgå stad drar in på tjänsterna på grund av coronaviruset

Byggnadsmätningar kan beställas per telefon, Filip Nyholm, tfn 040 676 7780.

Meddelande


Utmärkning av byggnadens läge

Byggnadens plats och höjdläge ska märkas ut i terrängen innan byggandet påbörjas, om detta förutsätts i tillståndsvillkoren. Stadsmätningen sköter utmärkningen på byggarens beställning efter att bygglovet har beviljats. Byggaren ska undanröja alla sådana hinder under byggnadsgrunden som eventuellt kan försvåra mätningsarbetet. Stadsmätningen genomför utmärkningen på linjebockar som satts upp på förhand eller märker ut läget med fyra träpålar.


Byggnadens lägessyn

När byggnadsgrunden är färdig förrättar stadsmätningen lägessyn på byggarens beställning. I lägessynen konstateras att byggnadens plats och höjdläge motsvarar de fastställda ritningarna.


Utmärkning av plats för staket

Stadsmätningen märker ut byggplatsen för ett staket för vilket beviljats åtgärdstillstånd. Detta görs med träpålar om man inte påträffar gamla råmärken i terrängen. Efter att staketet blivit färdigt förrättar stadsmätningen lägessyn. Byggherren ska beställa nämnda arbeten av lantmäteriingenjörerna vid stadsmätningen. Lantmäteriingenjörerna står också till tjänst med närmare upplysningar.

Lantmäteriingenjörer, stadsmätningen