Byggnadstillsynens avgifter

Den som söker ett tillstånd eller genomför en åtgärd ska betala en avgift till staden för inspektions- och tillsynsuppgifter och för andra myndighetsuppgifter.

Borgå stads byggnads- och miljönämnd godkände 21.4.2015 de avgifter som tas ut för byggnadstillsynens inspektions- och tillsynsuppgifter samt för övriga myndighetsuppgifter.

Taxan trädde i kraft 1.6.2015.