Byggnadsarbete stänger Brunnsgatans och Brinkgatans korsning på onsdagen