Byggnads- och miljönämnden

Möten

Byggnads- och miljönämnden sammanträder i regel en gång per månad. Nämndens möten är inte offentliga.

Följande mötesdagar:

 • 19.11
 • 10.12
 • 28.1
 • 25.2
 • 31.3
 • 28.4
 • 26.5
 • 23.6
 • 25.8
 • 29.9
 • 27.10
 • 24.11
 • 15.12

Stadsstyrelsens representant i nämnden är Outi Lankia.

Som nämndens föredragande fungerar