Byggnads- och miljönämnden

Möten

Byggnads- och miljönämnden sammanträder i regel en gång per månad. Nämndens möten är inte offentliga.

Följande mötesdagar:

  • 26.5
  • 23.6
  • 25.8
  • 29.9
  • 27.10
  • 24.11
  • 15.12

Stadsstyrelsens representant i nämnden är Outi Lankia.

Som nämndens föredragande fungerar