Byggnads- och miljönämnden

Möten

Byggnads- och miljönämnden sammanträder i regel en gång per månad. Nämndens möten är inte offentliga.

Följande mötesdagar:

  • 16.2
  • 16.3
  • 20.4
  • 18.5
  • 22.6
  • 31.8.
  • 28.9
  • 26.10
  • 23.11
  • 14.12

Stadsstyrelsens representant i nämnden är Nina Uski

Som nämndens föredragande fungerar