Byggnads- och miljönämnden

Möten

Byggnads- och miljönämnden sammanträder i regel en gång per månad. Nämndens möten är inte offentliga.

Stadsstyrelsens representant i nämnden är Outi Lankia.

Som nämndens föredragande fungerar