Byggandets lov och blanketter

I Borgå beviljas bygglov för byggnader under 300 m2, med undantag för radhus och flervåningshus, av byggnadsinspektören.

Bygglov för större byggnader, radhus och flervåningshus beviljas av byggnads- och miljönämnden.

Åtgärdstillstånd, tillstånd för miljöåtgärder och rivningstillstånd beviljas av byggnadsinspektören.

Behandlingstiden för tillståndsansökningar är 4–6 veckor.