Byggandet av Näse skolgatan och där tillhörande parkeringsområde