Byggandet av kommunaltekniken i Kullo företagsområde gör det nödvändigt att stänga av en gata i Nyby småindustriområde.