Bygg- och renoveringsprojekten i skolor och daghem framskrider