Byaskjussen i ett nötskal

Byaskjussen trafikerar mellan Borgå centrum, idrottshallarna i Kokon och de norra byarna på vardagkvällar (mån-fre) mellan klockan 17.30 och 21.30. 

Byaskjussen kör mot Saxby, Finnby, Hax, Strömsberg, Toras, Kerko, Illby, Sikilä, Gammelgård, Karsby, Vahijärvi, Askola kyrkby, Vakkola, Särkijärvi och Monby. 
Skjutsen beställs och betalas med appen Kyyti som laddas ner i mobiltelefonen. Den som beställer skjuts anger upphämtningsplats och destination, och resan slås ihop med andra resor åt samma håll. 

Du kan också beställa Byaskjussen utan applikationen Kyyti genom att ringa transportbolaget vardagar kl. 13–15 till numret 019 524 3993 tidigast 5 dygn före resan. Resan betalas då kontant till föraren. 

Byaskjussen trafikerar i de områden som är färgade på kartan, det vill säga upphämtningsplatsen och destinationen för resan ska finnas inom dessa områden. Med Byaskjussen kan man inte göra interna resor på centrumområdet eller i byar. I stadscentrum kan upphämtningsplatsen också vara en uppsamlingshållplats. Uppsamlingshållplatserna är markerade med Byaskjussens symbol. Avgångs- och ankomsttiderna för Byaskjussen kan variera något inom de gränser som har meddelats, men appen anger mer exakt när skjutsen kommer. 

Serviceområdet för Byaskjussen

Upphämtningsplatsen