Buteljerat vatten

Det buteljerade vattnets kvalitet övervakas av hälsoskyddsmyndigheten på den ort där det förpackande företaget är verksamt.