Bullerbekämpning

Trafiken är den största källan för miljöbuller. Andra källor är industrin, byggandet och olika fritidsaktiviteter, till exempel skjut- och motorsportbanor samt trädgårdsmaskiner. Tillfälligt buller orsakas av utomhuskonserter och andra stora publikevenemang.

Borgå bullerutredning (2013, på finska)

Bulleranmälan

Bulleranmälan kan göras via tjänsten Lupapiste.

  • Anmäl evenemang eller arbeten som orsakar tillfälligt, särskilt störande buller och vibrationer till stadens miljövårdsmyndighet.
  • I stadens miljöskyddsföreskrifter anges vilka slags arbeten som kräver en bulleranmälan.
  • Gör anmälan senast 30 dygn innan arbetet inleds eller evenemanget börjar.
  • Beslutet är avgiftsbelagt och avgiften fastställs i prislistan.
  • Buller inomhus övervakas av stadens hälsoskyddsmyndighet.