Budgeten för år 2022 behandlas i stadsutvecklingsnämnden och byggnads- och miljönämnden