Budgeten för år 2021 behandlas i stadsutvecklingsnämnden och byggnads- och miljönämnden