Budgeten för år 2020 behandlas i stadsutvecklingsnämnden och byggnads- och miljönämnden