Budgeten för år 2019 behandlas i byggnads- och miljönämnden 18.9. och i stadsutvecklingsnämnden 25.9.