Bräddning vid Strandgatans pumpstation på grund av störtregnen