Bräddning vid Strandgatans och Skepparegatans pumpstation på grund av störtregnen 21.8. - undvik ännu att simma i närområdena