Bra att veta


• Kursdeltagarna antas i anmälningsordning.
• De flesta språkkurser förutsätter att man köper kursbok. läs mera om språknivåerna: Kursernas språknivåer
• Minimiantalet elever är vanligen 10 i centrum och 8 i glesbygden. Rektorn fattar beslut om kursstart.
• Deltagare på väntelistan får ett personligt meddelande om det blir lediga platser på en kurs.
• I individuell musikundervisning mister man sin kursplats om man är frånvarande tan att meddela förhinder eller borta mera än 25 % av tiden.
• Kursdeltagarna är försäkrade, ta vid behov kontakt med rektorn.
• Trä- och metallsmideskursernas nedre åldersgräns är 16 år och gymnastikkursernas 15 år. 
• Alla deltagare i kurser i teknisk slöjd måste vara med under första kursträffen då säkerhetsinformationen ges.
• Vi förbehåller oss rätten att vid behov göra ändringar.
• Eventuella ändringar på enskilda kurser meddelas deltagarna per textmeddelande, e-post eller telefon.
• En lektion är vanligen 45 minuter.
• Inga keldjur/husdjur får tas med in till kurserna.
• Tänk på att ha lämplig klädsel, t.ex. kläder som får bli smutsiga på praktiska kurser och bekväm klädsel på fysiska kurser.
• En enskild lektionsgång som inhiberas ersätts i regel inte.
• Man behöver inte meddela läraren eller kansliet vid tillfällig frånvaro från kurserna. Undantag: matlagningskurser, dataöppet-tidsbokning och individuell musikundervisning.

Intyg

Intyg ges på begäran efter avslutad kurs, priset är sex euro. Kontakta kansliet.
Intyg över godkända kurser inom Öppna universitetet vid Åbo Akademi fås på begäran via mejladressen:opu@abo.fi

Lovdagar våren 2020

Se start- och slutdatum för varje enskild kurs i samband med kursbeskrivningen.
sportlov 17.2-23.2 (vecka 8)
påsklov 9.4-13.4

Hantering av personuppgifter

Borgå medborgarinstitut, som registeransvarig, lagrar sina studerandes personuppgifter i ett kurshanteringssystem som upprätthålls elektroniskt för att administrera kurser och för betalning av kursavgifter. En dataskyddsbeskrivning om registret har uppgjorts. Beskrivningen finns att läsa på institutets byrå. För mera information: borga.fi/dataskydd
Borgå stads dataskyddsansvariga är jurist Johanna Päivärinta, tietosuojavastaava@porvoo.fi, tfn 040 741 7383.