Bra att veta

 • Vi sitter på tryggt avstånd från varandra i klassrummen. Kom endast då du är frisk. Tvätta händerna ofta.
 • Kursdeltagarna antas till kurserna i anmälningsordning. 
 • Minimiantalet elever är vanligen 10 i centrum och 8 i glesbygden. Rektorn fattar beslut om kursstart.
 • Deltagare på väntelista får ett personligt meddelande ifall det blir lediga platser på en kurs.
 • Kursdeltagarna är försäkrade, ta vid behov kontakt med rektorn.
 • Trä- och metallsmideskursernas nedre åldersgräns är 16 år och gymnastikkursernas 15 år. 
  Alla deltagare i kurser i teknisk slöjd måste vara med under första kursträffen då säkerhetsinformation ges.
 • Eventuella ändringar på enskilda kurser meddelas deltagarna per textmeddelande, e-post eller telefon.
 • En lektion är vanligen 45 minuter.
 • Inga keldjur/husdjur får tas med in till kurslokalerna.
 • Tänk på att ha lämplig klädsel, t.ex. kläder som får bli smutsiga på praktiska kurser och bekväm klädsel på fysiska kurser.
 • De flesta språkkurser förutsätter att man köper kursbok. 
 • I individuell musikundervisning mister man sin kursplats om man är frånvarande utan att meddela förhinder eller om man är borta mera än 25 % av tiden.
 • Man behöver inte meddela läraren eller kansliet vid tillfällig frånvaro från kurserna. Undantag: matlagningskurser, individuell musikundervisning och dataöppet med tidsbokning. 
 • En enskild lektionsgång som inhiberas ersätts i regel inte. 
 • Vi följer myndigheternas och stadens Coronaanvisningar. Vi förbehåller oss därför rätten att vid behov göra ändringar. Det kan innebära att kurser för någon period övergår till distansundervisning. Om institutet ordnar ersättande distansundervisning så återbetalas kursavgiften inte. Ifall en kurs inte kan hållas på distans så återbetalas den andel av kursavgiften som motsvarar de uteblivna timmarna.

Intyg

Intyg ges på begäran efter avslutad kurs, priset är 6 euro. Kontakta kansliet.
Studerande, vid andra läroanstalter, som vill ha ett vitsord för en kurs, bör avtala om saken med medborgarinstitutets kursledare direkt den första kursgången.
Intyg över godkända kurser inom Öppna universitetet vid Åbo Akademi fås på begäran via mejladressen:opu@abo.fi

Lovdagar läsåret 20-21

Se start- och slutdatum för varje enskild kurs i samband med kursbeskrivningen.
Följande datum håller institutet paus i kursverksamheten, ifall inte annat särskilt har meddelats inom ramen för någon enskild kurs.  
höstlov 18.10-24.10.2021
sportlov 21.2-27.2.2022
påsklov 14.4-18.4.2022

Hantering av personuppgifter

Borgå medborgarinstitut, som registeransvarig, lagrar sina studerandes personuppgifter i ett kurshanteringssystem som upprätthålls elektroniskt för att administrera kurserna och för fakturering och registrering av betalda kursavgifter. En dataskyddsbeskrivning om registret har uppgjorts. Beskrivningen finns att läsa på institutets byrå. För mera information: borga.fi/dataskydd
Borgå stads dataskyddsansvariga är jurist Johanna Päivärinta, tietosuojavastaava@porvoo.fi, tfn 040 741 7383.