Bostadsrättsbostäder

Handläggningen av bostadsrättsärenden

Borgå stads bostadsrättärenden handläggs helt på Helsingfors stads fastighetskontors bostadsavdelning. Bostadsavdelningen har öppet mån-fre kl 9-15 och den betjänar på adressen Tavastvägen 3, 4. vån., 00530 Helsingfors, tfn 09 310 13032.

Anvisningar om hur ett ordningsnummer söks samt kontaktuppgifterna till bostadsrättsbostädernas ägarbolag och förteckning över objekten

Allmänt om bostadsrättsbostäder

Bostadsrättsbostäder är bostäder som byggts med statslån eller räntestöd. De boende betalar en bostadsrättsavgift som utgör 10–15 procent av bostadens anskaffningsvärde och ett månatligt bruksvederlag, med vilket man täcker kapital- och underhållskostnaderna.

 • När du fått ett nummer ska du meddela det till de ägarbolag, vars bostadsrättsbostäder du är intresserad av.
 • Bostadsbyrån godkänner de boende på förslag av ägarbolagen.
 • Bostadsrättsbostaden kan inte lösas in.
 • Bostaden ska användas som en egen stadigvarande bostad.
 • De boende får tillbaka bostadsrättsavgiften justerad enligt byggnadskostandsindex när han eller hon avstår från bostaden.
 • Bostadsrättsbostaden ska ansökas av husägaren. Bostäderna erbjuds de sökande enligt ordningsnummer.
 • Sökanden ska ha fyllt 18 år när ansökan lämnas in.

För att bostadsrätten ska godkännas ska behovet av bostadsrättsbostad uppfyllas. Sökanden anses inte ha behov av en bostadsrättsbostad om han eller hon:

 • Inom ansökningsområdet har en ägarbostad, vars läge, storlek, utrustning, boendekostnader och andra egenskaper skäligen motsvarar den bostadsrättsbostad som söks
 • Har så stor förmögenhet att han eller hon förmår finansiera minst 50 procent av det gängse priset på den fria marknaden för den bostad han eller hon söker eller för en motsvarande bostad, eller förmår bygga om den ägarbostad som finns inom ansökningsområdet så att den motsvarar den bostad som sökts.

En sökande som är under 55 år ska, när en bostad erbjuds, bifoga ansökan:

 • beskattningsbeslutets specifikationsdel för alla över 18 år som flyttar in i bostaden
 • ett tillförlitligt intyg över egendomens gängse värde
 • kreditgivarens intyg över skulder på egendomen

Detta villkor gäller inte de sökande som fyllt 55 år och inte dem som byter från en bostadsrättsbostad till en annan.
Det finns inga inkomstgränser.

Bostadsrättsbostäder i Borgå: