Bostäder

Bostadsbyrån betjänar tills vidare endast per telefon och e-post, tfn 040 489 9938 eller asuntotoimisto@porvoo.fi.


Stadens bostadsbyrå sköter följande kommunala uppgifter i anslutning till boende:

  • Godkänner hyresgästerna till stadens hyresbostäder och till ARA-stödda objekt. Då man söker Borgå stads hyresbostäder inlämnas ansökan till Borgå A-bostäder.
  • Betjänar byggherrar och privata personer som ansöker om lån för nybyggande eller totalrenoveringar från ARA, Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet.

Söker du?