Bostäder

Borgå stads bostadsbyrå är stängd under tiden 8.7.-11.8.2019.  I brådskande bostadsärenden ger servicepunkten Kompassen råd, Krämaretorget B, 06100 Borgå, tel. 020 692 250, kompassi@porvoo.fi, öppet må-fre 9-16.

Stadens bostadsbyrå sköter följande kommunala uppgifter i anslutning till boende:

  • Godkänner hyresgästerna till stadens hyresbostäder och till ARA-stödda objekt. Då man söker Borgå stads hyresbostäder inlämnas ansökan till Borgå A-bostäder.
  • Betjänar byggherrar och privata personer som ansöker om lån för nybyggande eller totalrenoveingar från ARA, Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet.

Söker du?