Bostäder

Bostadsrättsbostäder

Borgå stads bostadsrättärenden handläggs helt på Helsingfors stads fastighetskontors bostadsavdelning.

Finansiering av bostäder

Det finns olika former av stöd:

 • Folkpensionsanstaltens stöd
 • Investeringsstöd för grupper med särskilda behov
 • Räntestödslån
 • Statsborgen
 • Understöd för att utveckla invånarnära bostadsandelslag
 • Understöd för boenderådgivningsverksamhet
 • Understöd för ekonomirådgivning av hyresgäster

Hyresbostäder

 • A-bolagen
 • Lumo- och VVO-hyresbostäder
 • REIM Isännöinti
 • Y-Säätiö/M2-Kodit

Reparation- och energiunderstöd

ARA beviljar understöd för personkunder och husbolag

 • Understöd för att bygga hissar och fri tillgänglighet
 • Understöd för reparation av äldre personers och handikappades bostäder
 • Understöd för äldreanpassning av ARA-hyresbostäder