Bostäder

Borgå stad erbjuder inte hyresbostäder.
Borgå stads bostadsbyrå har avskaffats.