Bostäder

Stadens bostadsbyrås uppgifter sköts av

www.a-yhtiot.fi

A-yhtiöt Oy 
Berggatan 3
06100  Borgå

tfn 019 521 3600

toimisto@a-yhtiot.fi