Dessa kan även intressera dig

Borgbacken

Invid staden, på gångavstånd från centrum och gamla stan, reser sig fornhistoriska Borgbacken, vars fascinerande historia, stigarna som går kors och tvärs samt de otaliga vallgravarnas broar har gjort området till ett populärt besöksmål under många århundraden. Borgbacken är en av Nylands största fornlämningar och dess synliga konstruktionsrester är från medeltiden då backen försågs med vallar och sannolikt med pålverk i trä. Vallarna med sina torra vallgravar kan fortfarande lätt observeras.

Prästgårdsgränd 06100 Porvoo

Innehållet syns inte eftersom bruket av kakor inte har godkänts.