Borgås utsläpp av växthusgaser minskade jämfört med år 2018