Borgås utredning om bolagiseringar i samband med social- och hälsovårdsreformen har uppdaterats