Borgås skatteinkomster är rekordhöga – också utgifterna stiger