Borgås samfundsskatteinkomster är nästa år större än förväntat