Borgås resultat 2019 visade bara ett litet överskott – samfundsskatten steg med 59 procent