Borgås löfte på jubileumsåret: Vi äter tillsammans