Borgås ekonomi kommer att försvagas åren 2022–2024, vårdreformen medför extra anpassningsbehov