Borgås barn- och familjetjänster förevisas som ett modellexempel för internationella gäster