#Borgåpodden

Vi ger ut #Borgåpodden några gånger i månaden. Vi behandlar Borgå från olika vinklar – som hemstad, som ett ställe att besöka och som arbetsplats. 

I första avsnittet intervjuas Borgå vatten VD Risto Saarinen, som skall pensioners på hösten. 

Vi behandlar följande teman i första avsnittet:

  • Vem är Risto Saarinen?
  • Hur känns det att jobba som verkställande direktör på Borgå vatten? Vilka specialkunskaper behövs för att klara av uppgiften och hur ser din arbetsdag ut?
  • Hur jobbar Borgå vatten tillsammans med andra kommuner och städer? 
  • Varifrån får Borgå sitt vatten och hur fungerar egentligen rörsystemet under våra fötter?
  • Hur har Borgå vattens verksamhet utvecklats under åren? 
  • Räcker kapaciteten för alla kommande invånare i Borgå? 
  • Vattenförsörjningens framtid
  • Miljöinsatser vi alla kan göra
  • Borgå å och omgivning

#Borgåpodden på SoundCloud