#Borgåpodden

Varustelekas Valtteri Lindholm

Företagaren, marknadsförings- och näthandelgurun Valtteri Lindholm i Borgåpodden. Vi pratar om digitalisering, näthandel, privatföretagande och hurudant det är att bo i Borgå.

Vi behandlar bland annat följande teman:

  • Varför är det livsviktigt för ett företag att göra digital marknadsföring och ha en näthandel?

  • Marknadsföringstrender och favoritföretag

  • Privatföretagande alltså valtterilindholm.fi

  • Vilka steg måste en företagare ta?

  • Varustelakas historia och framtid

  • Materialåtervinning som koncept

  • Hur är det att bo i Borgå och vad är det bästa med staden?

Borgåpodden på SoundCloud

Borgåpodden på Spotify