Borgåpodden

Borgåtriennalen 29.5–30.8

Borgåtriennalens drivande kraft Petri Hytönen besöker Borgåpodden. Triennalen sprider sig runtom Borgå på sommaren och ställer ut inhemsk och internationell toppkonst. Vad går Borgåtriennalen ut på och varför lämpar sig Borgå så bra för evenemanget?

Vi behandlar bland annat följande teman:

  • Bildkonstnären Petri Hytönen berättar mera ingående om Borgåtriennalen

  • Vad hamnar temat ”Färg är en gemensam sak” om?

  • Varför ordnas triennalen just i Borgå?

  • På vilket sätt skiljer sig Borgåtriennalen från andra motsvarande evenemang?

  • Vilka konstnärer och hurudana projekt är med i år?

  • Triennalens rutt genom Borgå

porvoontriennaali.fi

Borgåtriennalen på Facebook


Borgåpodden på SoundCloud

Borgåpodden på Spotify