Borgånejdens musikinstitut

Följande sökande har i vårens inträdestest valts till egentliga elever

Du kan ännu anmäla dig till höstens undervisning

Extra inträdestest på hösten i Lovisa, Lappträsk, Borgnäs och Pukkila.
Anmäla dig senast 13.8. Testdagen är 20.8. Sök in

Musikinstitutet erbjuder grundläggande konstundervisning inom klassisk musik och Pop & Jazz för barn, unga och vuxna. 
Vi erbjuder också musiklekskolverksamhet, orkester-, kör-, band- och blåsorkesterverksamhet.

Musikinstitutet är en regional läroanstalt. Musikinstitutet erbjuder undervisning i Askola, Borgå, Borgnäs, Lappträsk, Lovisa, Mäntsälä, Pukkila och Sibbo.

Kontaktuppgifter