Borgånejdens musikinstitut

Musikinstitutet erbjuder grundläggande konstundervisning inom klassisk musik och Pop & Jazz för barn, unga och vuxna.

Musikinstitutet är en regional läroanstalt. Musikinstitutet erbjuder undervisning i Askola, Borgå, Borgnäs, Lappträsk, Lovisa, Mäntsälä, Pukkila och Sibbo.

Förutom grundläggande musikundervisning  erbjuds också musiklekskolverksamhet, orkester-, kör-, band- och blåsorkesterverksamhet.

Läsåret 2019-2020

Elevval

Namnet på de elever som blivit antagna till musikinstitutet (krävs lösenord)

Trevligt läsår och välkommen till musikinstitutet!

Här finns information om läsårets början

Terminens info och start

Läsårets undervisning och lovtider

Info om undervisningen

All information till eleverna och familjerna för läsåret 2019-2020 finns på adressen https://peda.net/psmo

Anmälning till läsåret 2019-2020

Du kan ännu anmäla dej till musiklekskolan, förberedande undervisning samt till den mångdimensionella undervisningen.
Elektronisk anmälan
Anmälanom fortsätta studier för elever inom grundundervisningen.

Tilläggsinfo: musikinstitutets kansli tel. 019 520 2549 
                  musiikkiopisto@porvoo.fi

Kom till oss på jobb

Lediga arbetsplatser

Kom med till ungdomskören

Ocarina-kören söker 12–20-åriga pojkar/män till ungdomskören. Anmäl dig nu!

Ocarina-kören

Juniorsång i Borgå, Lovisa, Mäntsälä och Sibbo

Tilläggsuppgifter: kansliet 019 520 2549

 

Njut av musiken

Musikinstitutets konsertkalender är riklig och mångsidig.
Kom ihåg, att alla musikintresserade är välkomna till elevkonserterna.
Följ med vår konsertkalender.

Följ musikinsitutet också på Facebook och You Tube

Följ musikinstitutets konserter, evenemang och andra aktualiteter på Facebook.

Följ musikinsitutet i You Tube

Utredning över kundregistren