Borgånejdens musikinstitut

Musikinstitutet erbjuder grundläggande konstundervisning inom klassisk musik och Pop & Jazz för barn, unga och vuxna.

Musikinstitutet är en regional läroanstalt. Musikinstitutet erbjuder undervisning i Askola, Borgå, Borgnäs, Lappträsk, Lovisa, Mäntsälä, Pukkila och Sibbo.

Förutom grundläggande musikundervisning  erbjuds också musiklekskolverksamhet, orkester-, kör-, band- och blåsorkesterverksamhet.

Aktuellt

Anmälning för läsåret 2018-2019 börjar 19.3-4.5.2018

Anmälning till förberedande undervisning, mångdimensionell undervisning, kör, juniorsång, specialgrupper Elektronisk anmälan

Fortsättningsanmälan för elever i grundundervisningen Fyll i här

Anmälning till grundläggande undervisningen: Läs först | Elektronisk anmälan
Eleverna inom den grundläggande musikundervisningen väljs på våren på basis av inträdesprov.
Du ska också boka tid för en personlig test på kansliet eller per telefon, 019 520 2549. 

Anmälning till musiklekskolan börjar 3.4-16.5. Elektronisk anmälan

Musiklekskolans video

Anmälan till musiklekskola och förberedande undervisning sker för ett läsår i taget.

Kultis för andraklassister - Lär känna symfoniorkestern

Sommarverksamhet

Sommarmusiklek 4-8.6-2018

Improvisationskurs 4-6.62018

Pop&JazzCamp 10.6.-16.6.2018

Kamu-läger 4-8.6.2018

Kom med till ungdomskören

Ocarina-kören söker 12–20-åriga pojkar/män till ungdomskören. Anmäl dig nu!

Ocarina-kören

Juniorsång i Borgå, Lovisa och Sibbo

Tilläggsuppgifter: kansliet 019 520 2549

Njut av musiken

Musikinstitutets konsertkalender är riklig och mångsidig.
Kom ihåg, att alla musikintresserade är välkomna till elevkonserterna.
Följ med vår konsertkalender.

Följ musikinsitutet också på Facebook och You Tube

Följ musikinstitutets konserter, evenemang och andra aktualiteter på Facebook.

Följ musikinsitutet i You Tube