Borgånejdens musikinstitut


Anmälning till läsåret 2021–2022 pågår till den 7.5.2021.Anmäl dig här

Anmälning till musiklekskolan pågår till den 31.5.2021.

Fortsättningsanmälning för nuvarande elever i grundstudier sker via Eepos.

Titta på det virtuella Klingande huset


Kontaktuppgifter