Borgånejdens musikinstitut

Musikinstitutet erbjuder grundläggande konstundervisning inom klassisk musik och Pop & Jazz för barn, unga och vuxna.

Musikinstitutet är en regional läroanstalt. Musikinstitutet erbjuder undervisning i Askola, Borgå, Borgnäs, Lappträsk, Lovisa, Mäntsälä, Pukkila och Sibbo.

Förutom grundläggande musikundervisning  erbjuds också musiklekskolverksamhet, orkester-, kör-, band- och blåsorkesterverksamhet.

Peda.net

All information till eleverna och familjerna för läsåret 2018-2019 samt elevguiderna finns på adressen https://peda.net/psmo

Anmälning till läsåret 2019-2020

  • Anmälan om fortsätta studier för gamla elever, returnera blanketten senast 26.4.2019.
  • Nya elevers anmälan till inträdestest, returnera blanketten senast 3.5.2019
  • Förberedande undervisning, mångdimensionell undervisning, kör, juniorsång, specialgrupper - Elektronisk anmälan

Anmälning till musiklekskolan börjar 29.4 kl. 7.00,
   returnera blanketten senast den 7.5.2019

Anmälan till musiklekskola och förberedande undervisning sker för ett läsår i taget.

Tilläggsinfo: musikinstitutets kansli tel. 019 520 2549 
                  musiikkiopisto@porvoo.fi

Musiklekskolans video

Läsåret 2018-2019

  • Vårteminens undervisning börjar to 10.1.2019 och avslutas må 3.6.2019

Ocarina 10 år! Kom på konsert och på körläger på sommaren! På hösten också i Sibbo!

Konsertinfo

Lägerinfo

Sibbo-info

Ocarinas sidor

Anmäl dig till kören

Musiklekskolans evenemangsvecka 15.4-18.4.2019

Evenemangsveckansprogram info om veckan

Sommarmusiklek i Borgå 2019

Verksamhet för babyn till skolbarn

Mer info

Anmälning

Mångsidigt musikläger i Sibbo 9.6-15.6.2019

Mera info och anmälning

Kom med till ungdomskören

Ocarina-kören söker 12–20-åriga pojkar/män till ungdomskören. Anmäl dig nu!

Ocarina-kören

Juniorsång i Borgå, Lovisa, Mäntsälä och Sibbo

Tilläggsuppgifter: kansliet 019 520 2549

 

Njut av musiken

Musikinstitutets konsertkalender är riklig och mångsidig.
Kom ihåg, att alla musikintresserade är välkomna till elevkonserterna.
Följ med vår konsertkalender.

Följ musikinsitutet också på Facebook och You Tube

Följ musikinstitutets konserter, evenemang och andra aktualiteter på Facebook.

Följ musikinsitutet i You Tube

Utredning över kundregistren