Borgånejdens musikinstitut

Musikinstitutet erbjuder grundläggande konstundervisning inom klassisk musik och Pop & Jazz för barn, unga och vuxna.

Musikinstitutet är en regional läroanstalt. Musikinstitutet erbjuder undervisning i Askola, Borgå, Borgnäs, Lappträsk, Lovisa, Mäntsälä, Pukkila och Sibbo.

Förutom grundläggande musikundervisning  erbjuds också musiklekskolverksamhet, orkester-, kör-, band- och blåsorkesterverksamhet.

Elever som valts till grundläggande undervisning

Elevantagning enligt lediga kommunplatser sommaren 2018

Anmälning för läsåret 2018-2019  

Anmälning till grundläggande undervisningen är avslutad.
Eleverna inom den grundläggande musikundervisningen väljs på våren på basis av inträdesprov.
Du ska också boka tid för en personlig test på kansliet eller per telefon, 019 520 2549.

Anmälan till musiklekskola och förberedande undervisning sker för ett läsår i taget.

Kom med till ungdomskören

Ocarina-kören söker 12–20-åriga pojkar/män till ungdomskören. Anmäl dig nu!

Ocarina-kören

Juniorsång i Borgå, Lovisa och Sibbo

Tilläggsuppgifter: kansliet 019 520 2549

Njut av musiken

Musikinstitutets konsertkalender är riklig och mångsidig.
Kom ihåg, att alla musikintresserade är välkomna till elevkonserterna.
Följ med vår konsertkalender.

Följ musikinsitutet också på Facebook och You Tube

Följ musikinstitutets konserter, evenemang och andra aktualiteter på Facebook.

Följ musikinsitutet i You Tube

Utredning över kundregistren