Borgåbornas hushållsvattensdistribution tryggas – Planeringen av Saxby vattenverks utvidgning har påbörjats