Borgåbornas berättelser lyfts fram i ”Det var en gång Borgå” –videoprojektet!