Borgåbornas åsikt om belysning av vattentornen: lysande idé – mer av detta!