Borgå vattens byggprojekt

Byggnade på detaljplaneområden

Nybyggande

Sanering

Byggande på glesbygdsområden

Nybyggande

Byggprojekt som planeras

Backasvägens-Karlebykantens tryckavlopp

Havslinjen

Hermansö norra delen

Borgåporten

Haikoträsket

Smultronängen

Storbergsvägen

Ölstens norra

Kullo-Nyby tryckavlopp