Borgå vattens byggprojekt

Byggnade på detaljplaneområden

Nybyggande

Sanering

Jonasbacken (Trädgårdsgatan, Trädgårdsgränden, Jonasvägen)

Gymnasiegatan

Byggande på glesbygdsområden

Nybyggande

Byggprojekt som planeras

Sanering av Hammars tryckavlopp

Saxby-Borgbacken och Finnby-Saxby råvattenledningar

Haikobranten II

Runebergsgatan

Havslinjen

Borgåporten

Haikoträsket

Ölstens norra