Borgå vattens årsberättelse kan nu läsas på våra hemsidor