Skip to content

Borgå vatten utför servicearbeten i Norike vattentag under vecka 17

I Norike vattentag tvättas vattenreservoaren, tvätten är en del av verkets normala underhåll. Under servicearbetet kommer vattendistributionen på Norike området att ske via andra vattentag.

Under servicearbetet kan vattentrycket på området växla en aning. Som följd av ändringar i vattnets flödesriktningar kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart. Möjliga ändringar i vattentrycket och störningar i vattenkvaliteten kan förekomma på Norike distributionsområde (Norike, Ebbo, Tirmo, Gäddrag, Pellinge, Seitlax, Fagersta, Vålax, Grännäs)

21.4.2017 12:05

Categories: Borgå vatten