Skip to content

Borgå vatten utför ledningsarbeten vid Veckjärvivägen 6 på lördagen den 20.5

Vattenverket utför ledningsarbeten vid Veckjärvivägen 6 på lördagen mellan kl. 8.00 – 16.00. Under arbetet stängs vattenledningen. Vattenverket har skilt meddelat de fastighetsägare som blir utan vatten under arbetet.

Som följd av ledningsarbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart.

19.5.2017 15:10

Categories: Borgå vatten