Borgå vatten utför ledningsarbeten vid Veckjärvivägen 6 på lördagen den 20.5