Borgå vatten utför ledningsarbeten fr.o.m. 6.3 i Estbacka på Kärråkersvägen