Borgå vatten utför ändringsarbeten på tryckavloppsnätet i Emsalö – områdets reningskapacitet ökas