Borgå vatten tätar avloppsbrunnar på Tarkis området fr.o.m. 23.3.