Borgå vatten har förnyat textmeddelandesystemet

Borgå vatten har sedan 2014 använt ett system för att skicka textmeddelande åt kunderna om störningar. Systemet har baserat sig på, att kunden meddelar sitt nummer till kundregistret. Systemets svaghet är, att täckningen är dålig, och dessutom lämpar sig systemet inte till invånare i vånings- och radhus.

Borgå vatten tog i juni 2017 i bruk UMS-textmeddelandesystemet, som skiljer sig från det föregående på så vis, att kunden normalt inte behöver meddela sitt telefonnummer. Serviceproducenten skaffar alla telefonnummer som registrerats med en adress i Borgåområdet direkt från operatörerna, och kunden behöver inte skilt registrera sitt telefonnummer till vattenverket. Information som gäller ett visst område skickas till alla telefonnummer, vars adress ligger på området. På detta sätt når meddelandena också husbolagens invånare. Minderårigas telefonnummer har ändå bortsållats.

Ett undantag utgörs av sådana kunder, som har en hemlig nummer, en nummer som är registrerad på arbetsgivarens adress eller en adress utanför Borgåområdet. Dessa kunder kan själva registrera sitt telefonnummer på nätet på adress https://porvoo.ums-asiakasportaali.fi/. Till en nummer kan man koppla många bruksplatser, t.ex. sommarstugans och åldrande föräldrarnas adresser.

UMS-systemet kan också skicka ett automatiskt röstmeddelande till de telefoner, som inte kan ta emot textmeddelanden.

Kunderna kan fortfarande meddela sitt nummer t.ex. via Förbruknings-web tjänsten för normala kontakter. Dessa nummer kan inte överföras till UMS-systemet, eftersom registrering endast kan göras från den aktuella telefonen.